Familiewapen

 

Familiewapen

Wapen van de Familie Den Boer

Uitleg Heraldiek wapen

Twee ridders staand als schildhouder naast het wapenschild, waarvan de rechter een zwaard draagt. Op hun helm hebben zij een rode, witte en blauwe pluim. Zij dragen daarnaast een oranje band diagonaal over hun torso.

Het wapenschild is in twee delen gedeeld. Op het linker deel staat een zwarte adelaar op wit, wat volgens de bijbelse symboliek staat voor de hemelgang van Christus. In het rechterdeel staan twee schuine banen van rood met drie schuine banen van wit met in iedere baan twee klavers drie. De klavers hebben als betekenis “oprechtheid, hoop, maar ook weidebezit. Dit laatste zou weer kunnen verwijzen naar “Boer”

Bovenop het schild staat  Rangkroon met 5 parels. Deze kroon geeft de rang van ridder aan.

Het Helmteken heeft rode en witte pluimen

Tenslotte  staat op een oranje lint het moto van de familie Den boer:  Pro deo Rege & patria. Dit betekent Voor God, koning en vaderland.

 

Geraadpleegde bronnen: